ArgoMed.cz

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplněný formulář zašlete zpět v případě, že budete chtít uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy)

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

  • Adresát: Reklamační oddělení, ArgoMed a.s. Juarézova 1071, Praha 6, 16000, IČO 27643689
  • DODACÍ/ZASILATELSKÁ ADRESA: ArgoMed, a.s., K Arconu 70, Jažlovice-Říčany, 25101    

 

 

Jako zákazník internetového obchodu argomed.cz oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy tohoto zboží (uveďte přesnou specifikaci objednávky dle údajů z potvrzení internetové objednávky):

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

  • Datum objednání zboží: .....................................
  • Datum doručení (převzetí) zboží: ..............................

 

  • Jméno a příjmení kupujícího (obchodní firma): .....................................
  • Adresa kupujícího (sídlo): ...........................................................................

                                    ...........................................................................

 

  • Číslo prodejního dokladu: .........................................
  • Číslo objednávky:             .........................................

 

 

  • Vykazuje-li zboží vadu, podrobně ji, prosím, popište (nepovinný údaj):

......................................................................................................................................................................................................................................................

       

         Datum vyplnění formuláře:                                                       Podpis kupujícího:

 

 

         ..................................................                                                        .................................................

 

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku a prodávající má právo ponížit vracenou částku až do výše ceny výrobku, a to v souladu s platným právním řádem ČR a obchodními podmínkami prodejce.