Korsolex basic 2l

Výrobca: HARTMANN-RICO
Kód: 972672
Balení: min=1ks
Dezinfekční přípravek na bázi aldehydu vhodný k dezinfekci termolabilních i termostabilních nástrojů.
44,47 €
37,06 € bez DPH
Pripravené na odoslanie 3 ks
ks

Popis

Korsolex basic 2l

Dezinfekční přípravek na bázi aldehydu vhodný k dezinfekci termolabilních i termostabilních nástrojů.
Korsolex® basic je vhodný pro manuální dezinfekci termostabilních i termolabilních nástrojů (vč. flexibilních endoskopů). Je vhodný pro dezinfekci ponořením a pro všechny zavedené cirkulační metody.

Vlastnosti výrobku:

 • Široké spektrum účinnosti, vč. virucidní a sporicidní účinnosti
 • Korsolex basic je vhodný pro manuální dezinfekci termostabilních i termolabilních nástrojů (vč. flexibilních endoskopů). Je vhodný pro dezinfekci ponořením a pro všechny zavedené cirkulační metody.
Spektrum účinnosti:
 • baktericidní, fungicidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV) tuberkulocidní, mykobaktericidní, sporicidní, adeno-, papova-, polio-, rota-, vaccinia viry, HAV a SARS
Složení:
 • glutaral (glutaraldehyd), (ethylendioxy)dimethanol (1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexane)
Alikace - expozice:
 • k získání požadované koncentrace pracovního roztoku se rozpustí daná dávka koncentrátu ve vodě
 • dezinfekce a čištění: 2 % koncentrace, expozice 1 hodina
 • druhý stupeň dezinfekce: 2 % koncentrace, expozice 15 minut
 • vyšší stupeň dezinfekce: 5 %, expozice 4 hodiny
Upozornění:
 • Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • Podezření na genetické poškození.
 • Může vyvolat rakovinu.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Způsobuje poleptání dýchacích cest.
Prevence:
 • Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
 • Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Opatření:
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
 • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Baleno:
 • 2 l láhev
 • min. 1 ks

Stojí za pozornosť

Aspirmatic 2l den
70003401
70003401

Aspirmatic 2l den

Dezinfekce odsávacího systému. Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi.
Dezinfekce odsávacího systému. Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi.
Pripravené na odoslanie 5 ks
55,17 €
45,98 € bez DPH
ks
Aniosyme XL3 5 l
3113270
3113270

Aniosyme XL3 5 l

Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení.
Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení.
Pripravené na odoslanie 3 ks
110,10 €
91,75 € bez DPH
ks
Thermosept NKP 6kg
146403
146403

Thermosept NKP 6kg

Neutralizační přípravek (kyselina fosforečná) do mycích automatů.
Neutralizační přípravek (kyselina fosforečná) do mycích automatů.
Pripravené na odoslanie 5 ks
86,67 €
72,23 € bez DPH
ks

Je veľa dôvodov Prečo nakupovať u nás

Největší výběr
Díky spolupráci s mateřskou společností Promedica máme zboží, které jinde nenajdete.
Odborníci na telefonu
S výběrem zboží i objednávkou vám poradí skuteční odborníci.
Vzorky zdarma
K nákupu od nás můžete dostat vzorky zdarma na vyzkoušení.
Bonusy a akce pro lékaře
Při registraci své ordinace máte automaticky nižší ceny a můžete sbírat bonusové body.